سوییچ

Out of stock

سوییچ شبکه KSA-800H4

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Out of stock

سوییچ شبکه KSA-800H4

سوییچ شبکه KSA-800H4 دارای 8 پورت اترنت با سرعت 10/100/1000mbps

KDT
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5
Out of stock

سوییچ شبکه KDT KP-0801H2

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Out of stock

سوییچ شبکه KDT KP-0801H2

سوییچ KP-0801H2 شبکه 8 پورت POE با سرعت 10/100

KDT
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5
Out of stock

سوییچ شبکه KP-0404H4S

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Out of stock

سوییچ شبکه KP-0404H4S

سوییچ 8 پورت POE با دو پورت آپلینک گیگ و دو پورت آپلینک SFP

KDT
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5
Out of stock

سوییچ شبکه KP-0403H4

سوییچ 4 پورت POE با سرعت 1000 و 3 پورت آپلینک گیگ

KDT
نمره 0 از 5
Out of stock

سوییچ شبکه KP-2402H3

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Out of stock

سوییچ شبکه KP-2402H3

سوییچ 24 پورت POE با 2 پورت آپلینک 10/100/1000

KDT
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5
Out of stock

سوییچ شبکه KP-0401H2

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Out of stock

سوییچ شبکه KP-0401H2

سوییچ شبکه 4 پورت POE به یک پورت شبکه  10/100

KDT
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5
Out of stock

سوییچ شبکه KDT 0802H3

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Out of stock

سوییچ شبکه KDT 0802H3

سوییچ شبکه 8 پورت POE با دو پورت آپلینک

KDT
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5