High performance

آنتن هایگین HG535MDHP

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

آنتن هایگین HG535MDHP

.

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5

آنتن هایگین HG526MDHP

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

آنتن هایگین HG526MDHP

طراحی سری Hi Performance در آنتن های HiGAIN صرفا جهت برقراری یک ارتباط پایدار در محیط های پرنویز و شلوغ بسیار موثر است ساخت این محصولات به دلیل طراحی و دیواره های آنتن نویزپذیری بسیار پایین تری دارد.

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5

آنتن هایگین HG523MDHP

طراحی سری Hi Performance در آنتن های HiGAIN صرفا جهت برقراری یک ارتباط پایدار در محیط های پرنویز و شلوغ بسیار موثر است ساخت این محصولات به دلیل طراحی و دیواره های آنتن نویزپذیری بسیار پایین تری دارد.

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
نمره 0 از 5